LOGIN

MVO .

Bedrijfskleding verkopen met een maatschappelijk verantwoorde instelling is van groot belang voor ons bedrijf. Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze producten en het verminderen van onze milieubelasting door gebruik van duurzame materialen en innovatieve diensten. Ons MVO-beleid richt zich op drie pilaren: duurzaamheid, eerlijke arbeid en ontwikkeling.

Duurzame bedrijfskleding

GAIA Circular

Ethisch handelen

Maatschappelijke betrokkenheid​